آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
1400/10/15

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا (گروه مپنا) در نظر دارد به منظور استفاده حداکثری از توان داخلی نسبت به شناسایی پیمانکاران و سازندگان داخلی واجد شرایط در زمینه تولید قطعات لکوموتیو و به ویژه اقلام ذیل اقدام نماید:

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code