تحویل سومین لکوموتیو آلستوم به کارفرما
تحویل سومین لکوموتیو آلستوم به کارفرما
1399/06/04

در راستای اجرای تعهدات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در خصوص قرار داد بازسازی 50 دستگاه لکوموتیو آلستوم با راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 19 مرداد ماه سومین لکوموتیو آلستوم به شماره 265 به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تحویل گردید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code