طراحی و ساخت تجهیز موبایل هیدرولیک در شرکت مپنا لوکوموتیو
طراحی و ساخت تجهیز موبایل هیدرولیک در شرکت مپنا لوکوموتیو
1399/02/09

شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا، موفق به طراحی و ساخت تجهیز سامانه کشش هیدرولیک سیار در ناوگان حمل و نقل ریلی شد. 

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code