لیست محصولات آتی

در این بخش محصولاتی که در فاز تحقیقاتی و توسعه خود پیش از تولید انبوه هستند معرفی شده اند.

مترو
مترو

شرکت مپنا لکوموتیو با اخذ پروانه بهرهبرداری و تولید واگنهای مترو خودکششی و حومهای از وزارت صنعت معدن تجارت، طراحی و بومیسازی قطارهای مترو در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

بیشتر بخوانیم +
MAP28
MAP28

لکوموتیو باری سنگین 4000 اسب بخار مپنا (MAP28)

بیشتر بخوانیم +
MAP12
MAP12

پروژه طراحی و ساخت لکوموتیو مانوری با برند مپنا MAP12

بیشتر بخوانیم +