موتور دیزل MP610

موتور دیزل MP610

با توجه به نیاز کشور به موتور در لکوموتیو های باری ومسافری و همچنین ارتباط سایر پروژه های تعریف شده در شرکت مهندسی وساخت لکوموتیو مپنا مشابه طرح لکوموتیو MAP30 پروژه ای تحت عنوان موتور دیزل 16V MP610 (Roston RK215)با توان خروجی 4000hp بر پایه مهندسی معکوس به عنوان یکی از موتورهای مورد استفاده در راه آهن جمهوری اسلامی ایران است تعریف شده است
.
عنوان مشخصات
چیدمان سیلندرها V شکل
زاویه بین دو ردیف سیلندرها 60 درجه
تعداد سیلندرها 16 سیلندر
سیکل قدرت 4 زمانه
قدرت نامی موتور (در شرایط استاندارد UIC) 3160Kw
دور موتور 1000rpm
دور آیدل 430rpm
حجم جابجایی هر سیلندر 610 cubic inch
نوع تنفس موتور تنفس پرخوران خنک شده
تعداد سوپاپ دود 2
تعداد سوپاپ هوا 2
سیستم تزریق سوخت یونیت انژکتور