واگن باری

واگن باری

با توجه به تنوع کالاهایی که در حمل‌ونقل ریلی جابجا می‌شوند، طراحی و ساخت این نوع واگن‌ها ازنظر شکل ظاهری و مشخصات فنی متفاوت است. در حال حاضر توانمندی طراحی و ساخت انواع واگن‌های باری موردنیاز مشتریان داخلی در شرکت مپنا لکوموتیو ایجادشده است و یک نمونه واگن کفی دومحوره قادر به حمل یک کانتینر 40 فوت مکعب، دو کانتینر 20 فوت مکعب و یا یک کانتینر 20 فوت مکعب ساخته‌شده است.