بوژی GT26

بوژی GT26

طراحی و ساختِ فریم و گهوارۀ بوژی GC با روش جوشکاری محصولی دانش محور است كه کسب دانش فني طراحي و ساخت دو قطعه از مهم‌ترین قطعات مجموعۀ بوژی لکوموتیو را محقق نموده است هم اکنون، فریم و گهواره متعلق به لکوموتیو GT26CW-2 از نوع ریخته‌گری است که بدلیل عمر بالا تقاضای زیادی برای جایگزینی آنها وجود دارد. با این محصول دستیابی به دانش طراحي و ساخت فریم و گهواره بوژی جوشکاری شده نوع GCمحقق گردیده است بر اساس برآورد  در حال حاضر 496 بوژی نوع GC در لکوموتیو‌های GT26CW-2 موجود در ناوگان راه‌آهن ایران در حال استفاده است.

عمر این بوژی‌ها اغلب بیش از 35 سال است و فریم و گهواره این بوژی‌ها بارها تحت تعمیرات اساسی و تنظیمات مختلف قرار گرفته اند. بنابراین شرکت مپنا لکوموتیو آمادگی خود را جهت جایگزینی این بوژی ها اعلام نموده است .