طراحی و ساخت بوژی لکوموتیو MAP24

طراحی و ساخت بوژی لکوموتیو MAP24

پروژه طراحی و ساخت بوژی لکوموتیو MAP24، توسط شرکت مپنا لکوموتیو در سال 1393 آغاز شد. فرآیندهای طراحی با همکاری و مشاوره شرکت “ PROSE ” از کشور سوئیس اجرا شده است. بهینه‌سازی دینامیکی به‌منظور بهبود عملکرد دینامیکی بوژی، بر اساس استانداردهای EN 14363 و UIC 518 ، صورت پذیرفته و گهواره و فریم بوژی در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا مطابق استاندارد EN 13749 و با تغییر فرآیند ساخت از ریختگی به جوشکاری طراحی‌شده است. این بوژی به‌صورت یک پلتفرم مجزا و مستقل طراحی‌شده و دارای این قابلیت است که در لکوموتیوهای گوناگون با بارمحوری 21.5 تن  با سرعتی بالغ‌ بر 105 کیلومتر در ساعت مورداستفاده قرار گیرد.