پروژه طراحی و تولید MAP24

پروژه طراحی و تولید MAP24

برنامه های توسعه راه آهن کشور براساس سند چشم انداز 1404 و از سویی عمر بالای  لکوموتیوهای موجود در شبکه ناوگان ریلی کشور بیانگر نیاز روز افزون راه آهن به لکوموتیو به ویژه لکوموتیو باری است. از این رو پروژه لکوموتیو باری MAP24 باهدف طراحی، ساخت و تولید لکوموتیوی باری که بتواند بخش مهمی از نیازهای ناوگان ریلی کشور را تأمین نماید در شرکت مپنا لکوموتیو آغاز و برنامه های اجرایی آن تدوین شد. این لکوموتیو به گونه ای طراحی‌شده است که با شرایط آب و هوایی ایران کاملاً سازگار بوده و در کلیه خطوط و نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری باشد.
 شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به عنوان تخصصی ترین واحد صنعتی کشور در حوزه تولید لکوموتیو در سال های اخیر در راستای ماموریت خود و براساس مصوبه هیئت مدیره محترم گروه مپنا، تولید 25  دستگاه لکوموتیو باری  MAP24 را در دستور کار قرار داده است. 
در این پروژه بخش های متعددی از لکوموتیو توسط تیم  مهندسی و تحقیقات این شرکت مهندسی معکوس شده و یا اساسا از ابتدا طراحی شد که این امر علاوه بر بهبود قابل ملاحظه در سیستم ها و عملکرد لکوموتیو و رضایت بهره برداران توانمندسازی صنعت بومی کشور را در زمینه تولید لکوموتیو به همراه داشته است.

اهداف کلان این پروژه  شامل موارد زیر می باشد:
  • افزایش سبد محصولات شرکت 
  • دستیابی به  دانش تدوین و طراحی بوژی فابریکیت 
  • طراحی و ساخت سیستم کنترل لکوموتیو 
  • طراحی و ساخت سیستم HVAC
  • افزایش قابلیت درطراحی معکوس شاسی وبدنه 
  • افزایش قابلیت بهینه سازی در طراحی بدنه 
  • افزایش قابلیت تامین تجهیزات و قطعات در بخش بازرگانی 
  • تقویت و استفاده از ظرفیت های قطعه سازی موجود در شرکت 
  • دریافت مالکیت صنعتی برای بوژی فابریکیت