مونوریل قم

مونوریل قم

پروژه مونوریل توسط شهرداری شهر قم، جهت ارائه خدمات به سیستم حمل‌ونقل درون‌ شهری تعریف گردید. شرکت مپنا لکوموتیو با همکاری یک شرکت اروپایی مسئولیت تأمین 20 دستگاه واگن این پروژه را به عهده گرفت که در فاز اول پروژه، دو دستگاه واگن بازسازی‌شده و تحویل مشتری گردید. فعالیتهای تکمیلی جهت ساخت و تولید واگنهای باقیمانده در این شرکت انجام خواهد شد.
Mapna-MLC-monorail.jpg