با توجه به سياست هاي گروه مپنا مبني بر لزوم تشکیل يك تشكيلات مستقل و توانمند براي اجراي موضوعات مرتبط در صنعت ریلی و با عنایت به ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد، شركت صنايع ريلي مپنا (سهامي خاص) با مشاركت 80 درصد گروه مپنا و 20 درصد راه آهن جمهوري اسلامي ايران  در تاريخ 1385/8/20 تحت شماره 283209 در اداره ثبت شركت ها ثبت گرديد. در تاريخ 1386/3/30 طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده كليه 20 درصد سهام شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا) انتقال يافته و در نتيجه مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا) مالك سهام شركت صنايع ريلي مپنا گرديد و در تاریخ 1386/12/15  به نام شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا تغییر نام یافت. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1394/3/27، حمل و نقل جاده‌ای به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید.
 
Slide1-(1).GIF