ما به عنوان يكي از شركت هاي بخش ریلی گروه مپنا، در راستای تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار ریلی،
ارتقای رقابت پذیری گروه مپنا و حفظ ارزش پايدار براي ذي‌نفعان از طریق فعالیتهای طراحی و مهندسی، تامین،
تولید و بازسازی، و فروش در صنعت ریلی ایفای نقش می‌نماییم.


ماموریت-(1).jpg