ما به عنوان يكي از شركت هاي گروه مپنا، در راستای تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار ریلی، ارتقای رقابت پذیری و برند گروه مپنا
و خلق ارزش پايدار  براي ذي‌نفعان از طریق اجرای فعالیت های بازاریابی و فروش، طراحی، مهندسی،تامین،
تولید و ارائه خدمات، در صنعت ریلی ایفای نقش مینماییم.

ماموریت-(1).jpg