ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار شرکت نسبت به وقایع و امور است که به صورت سرواژه «من تا ما» بر اساس سند ابلاغی گروه مپنا بیان شده که عبارتند از:

MAPNA-Code-(2).jpg
 
  • مرکز بر مشتری
این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید دارد.
 
  • نوآوری
استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود. این ارزش بر دارایی فکری و تخصص موجود برای ارائه راه حل‏ های نوآورانه تمرکز دارد.
 
  • تعالی سازمانی و نتیجه ‏گرایی
این ارزش موجب می‏شود همواره تعالی و پیشرفت سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.
 
  • ایمنی و دوستی با محیط زیست
این ارزش به بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر می‏شود. این امر خود موجب بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری و حفظ ماندگاری و بقای گروه می‏ شود. مشارکت فعالانه در حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در این ارزش مورد تأکید است.
 
  •  مسئولیت پذیری (کار تیمی، پاسخگویی و روحیه اشتراک دانش)
این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تأکید دارد و بیان می‏کند مشکلات گروه، مشکلات همه افراد است. تفاوت ها بوسیله بحث و گفتگو باید حل شود و زمانیکه یک تصمیم اخذ می‏ شود باید از آن حمایت جمعی به عمل آید. هدفمند بودن، گوش دادن به دیگران، احترام به عقاید همکاران، نقد سازنده و کمک به دستیابی به اجماع از رفتارهای مورد تأکید این ارزش است.
 
  •    اخلاق کسب و کار
این ارزش بر این نکته تأکید دارد که همه کارکنان باید گزینه‏ های اخلاقی را انتخاب کنند، به تعهداتشان پای بند باشند، مسئولیت اقداماتشان را بر عهده گیرند و بهترین کاری را که می‏ توانند، برای همکاران، مشتریان و ذینفعان انجام دهند.