اطلاعات تماس
نشانی: کرج میدان استاندارد خیابان رزکان نو شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا .

کد پستی: ۳۱۷۳۶۵۶۱۱۱

تلفن اصلی:   ۳۶۱۸۶۰۰۰-۰۲۶

دورنگار (فکس):  ۱۳۶۷۷۵۶۶- ۰۲۶

پست الکترونیک:Info[at]mapnalocomotive.com
فرم تماس
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code