Dedicated to Excellence

Search
Close this search box.

Governance

MAPNA Locomotive Engineering and Manufacturing Co. (MLC)

Structure

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، با هدف ایجاد تکنولوژی طراحی و ساخت تجهیزات کششی حمل و نقل ریلی در کشور با مشارکت صاحبان صنایع در عرصه بین‌المللی و مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی صاحب نام تجاری در راستای جذب، نگهداری، توسعه و ارتقاء دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات کششی صنعت حمل و نقل ریلی فعالیت می‌نماید.

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

ارزش های سازمانی

  • مرکز بر مشتری
این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید دارد.
 
  • نوآوری
استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود. این ارزش بر دارایی فکری و تخصص موجود برای ارائه راه حل‏ های نوآورانه تمرکز دارد.
 
  • تعالی سازمانی و نتیجه ‏گرایی
این ارزش موجب می‏شود همواره تعالی و پیشرفت سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.
 
  • ایمنی و دوستی با محیط زیست
این ارزش به بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر می‏شود. این امر خود موجب بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری و حفظ ماندگاری و بقای گروه می‏ شود. مشارکت فعالانه در حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در این ارزش مورد تأکید است.
ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار شرکت نسبت به وقایع و امور است که به صورت سرواژه «من تا ما» بر اساس سند ابلاغی گروه مپنا بیان شده که عبارتند از:
 
  •  مسئولیت پذیری (کار تیمی، پاسخگویی و روحیه اشتراک دانش)
این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تأکید دارد و بیان می‏کند مشکلات گروه، مشکلات همه افراد است. تفاوت ها بوسیله بحث و گفتگو باید حل شود و زمانیکه یک تصمیم اخذ می‏ شود باید از آن حمایت جمعی به عمل آید. هدفمند بودن، گوش دادن به دیگران، احترام به عقاید همکاران، نقد سازنده و کمک به دستیابی به اجماع از رفتارهای مورد تأکید این ارزش است.
  •    اخلاق کسب و کار
این ارزش بر این نکته تأکید دارد که همه کارکنان باید گزینه‏ های اخلاقی را انتخاب کنند، به تعهداتشان پای بند باشند، مسئولیت اقداماتشان را بر عهده گیرند و بهترین کاری را که می‏ توانند، برای همکاران، مشتریان و ذینفعان انجام دهند.

325

میلیون دلار حجم قراردادها

525

نفر پرسنل متخصص

55

پروژه عظیم و ملی

20

سال تجربه در صنعت ریلی

چشم انداز

ما تا سال ۱۴۰۴:

به عنوان رهبر بازار ایران در تولید و بازسازی باکیفیت انواع لکوموتیوها با تمرکز بر ایجاد خودکفایی در برآورده‌سازی نیاز سالانه کشور، شناخته خواهیم شد.

ماموریت

ما به عنوان يكي از شركت هاي بخش ریلی گروه مپنا، در راستای تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار ریلی،
ارتقای رقابت پذیری گروه مپنا و حفظ ارزش پايدار براي ذي‌نفعان از طریق فعالیتهای طراحی و مهندسی، تامین،
تولید و بازسازی، و فروش در صنعت ریلی ایفای نقش می‌نماییم.

Scroll to Top