در راستای دستیابی به اهداف توسعهای در ارائه خدمات تخصصی در حوزه تست موتورهای دیزلی لکوموتیو، شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا اقدام به طراحی، تجهیز و تأسیس مرکز تست موتور دیزلی در محل کارخانه خود نموده است. در این راستا و با بهره گیری از دانش تخصصی مهندسان گروه مپنا و استفاده از خدمات مشاوران توانمند داخلی و همچنین با به‌کارگیری تجهیزات تخصصی همچون دینامومتر از برندهای معتبر بین‌المللی، امکان ارائه خدمات تخصصی زیر نظیر اجرای تستهای عملکردی موتورهای دیزلی ریلی بر اساس مقررات UIC
و تست گشتاور و توان بر حسب دور برای انواع موتور دیزل سنگین تا حداکثر توان 3600Kw به صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با موتور دیزلی فراهم‌شده است.
 
تست موتورهای احتراق داخلی