گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گواهینامه‌ها

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

گواهینامه‌ها

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، با هدف ایجاد تکنولوژی طراحی و ساخت تجهیزات کششی حمل و نقل ریلی در کشور با مشارکت صاحبان صنایع در عرصه بین‌المللی و مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی صاحب نام تجاری در راستای جذب، نگهداری، توسعه و ارتقاء دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات کششی صنعت حمل و نقل ریلی فعالیت می‌نماید.
پیمایش به بالا