گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشتریان

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

برخی از مشتریان شرکت عبارتند از:

  1. شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
  2. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  3. شرکت الوند نیرو
  4. شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  5. شرکت توکا ریل
  6. شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا
  7. شرکت مکو
پیمایش به بالا