پس از مطالعه، تحقیق و ارزیابی نیازهای صنعت ریلی کشور، پروژه راهاندازی سالن تعویض چرخ، محور و متعلقات بوژی با هدف اجرای تعمیر اساسی مجموعه چرخ و محور (Wheel set) در انواع ماشینهای ریلی، در شرکت مپنا لکوموتیو آغاز به کار نمود. تأمین تجهیزات پیشرفته این پروژه مطابق با جدیدترین استانداردهای روز، علاوه بر انتقال دانش نوین تکنولوژیک به کشور، اطمینان از کیفیت مطلوب محصول ارائه شده به ناوگان حمل و نقل ریلی را تضمین نموده و گامی بزرگ در راستای تأمین نیازهای صنعت ریلی کشور میباشد. استفاده از این تجهیز در راستای محقق نمودن اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و مأموریت شرکت مپنا لکوموتیو در حوزه تعمیرات و بازسازی محصول میباشد.
تجهیزات کارگاهی:
  • ماشین هیدرولیک Wheel set press با قابلیت اعمال حداکثر نیروی پرس 3150KN
  • ماشین هیدرولیک Mobile Hydraulic Puller - Installer با قابلیت اعمال حداکثر نیروی پرس 1000KN
  • دستگاه تست اولتراسونیک محور
  • دستگاه تست ترک یابی دیسکهای ترمز
  • دستگاه تست مقاومت اهمی مجموعه Wheel set
خدمات قابل ارائه:
  • تعمیر اساسی مجموعه Wheel set در انواع واگن و ماشینهای ریلی
  • تعویض چرخ در انواع واگن و ماشینهای ریلی
  • تعویض یاتاقان سر محور در انواع واگن و ماشینهای ریلی
  • ارائه خدمات فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه کاهش هزینه‌های چرخه عمر (LCC) مرتبط با مجموعه WheelSet 
مونتاژ چرخ و محور