مترو

مترو

با توجه به نیاز مبرم کلانشهرهای کشور به واگن مترو، شرکت مپنا لکوموتیو با اخذ پروانه بهره برداری و تولید واگن های مترو خودکششی و حومه ای از وزارت صنعت معدن تجارت، طراحی و بومی سازی قطارهای مترو در دستور کار این شرکت قرار گرفت. هدف از توسعه این محصول، استفاده حداکثری از توانمندی کارشناسان و سازندگان داخلی و همچنین ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. در این طرح، شرکت های معتبر خارجی به عنوان مشاور و همکار با شرکت مپنا لکوموتیو همکاری خواهند کرد. با توسعه این محصول در کشور، علاوه بر استفاده کامل از کلیه ظرفیت های بالقوه سازندگان داخلی، وابستگی کشور به این محصول استراتژیک، به میزان قابل‌ توجهی کاهش خواهد یافت.