سازه های فلزی نیروگاهی

سازه های فلزی نیروگاهی

ساخت سازه­های فلزی نیروگاهی به دلیل تخصص شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در امور جوش و رنگ و همچنین اهمیت خاص دو موضوع مذکور در این سازه­ها به شرکت MLC واگذاری گردیده است.
 
  • کانتینرهای نیروگاهی
این سازه­ها به منظور استقرار تجهیزات تابلو و سیستم کنترل نیروگاهی مورد استفاده قرار می­گیرد. وزن تقریبی ناخالص هر یک از این سازه­ها 12 تن می­باشد.
  • بیس فریم­های نیروگاهی
این سازه­ها بعنوان شاسی جهت استقرار توریین­های موبایل گازی مورد استفاده قرار می­گیرند. وزن تقریبی ناخالص هر یک از این سازه­ها 21 تن می­باشد.