گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یک‌صد شرکت برتر ایران را کسب کرد

"شرکت گروه مپنا" در گروه "شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران" رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داد.

شرکت گروه مپنا” در گروه “شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران” رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داد.
بیست و یکمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، هشتم بهمن‌ماه ۹۷ در مرکز همایش­های بین­المللی صداوسیما برگزار شد که بسیاری از شرکت‌های گروه مپنا درمجموع ۵۰۰ شرکت برتر ایران جای گرفتند.
در لیست یک‌صد شرکت برتر کشور، “شرکت گروه مپنا” رتبۀ ۲۳ را به دست آورد و در میان شرکت‌های پیمانکاری، رتبۀ نخست ازنظر میزان فروش/درآمد و رتبه ۱۰ بالاترین ارزش‌افزوده را به خود اختصاص داد
صعود یک پله‌ای “شرکت گروه مپنا”، صعود ۱۵ پله‌ای “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)”، صعود ۴۲ پله‌ای “شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا”، صعود ۴ پله‌ای “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۱)”، صعود ۱۸ پله‌ای “شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)”، صعود ۵۲ پله‌ای “شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا” و صعود ۳۳ پله‌ای “شرکت تولید برق توس مپنا” در قیاس با رتبه‌بندی سال گذشته، در این دوره است.
همچنین در میان دویست شرکت برتر، نام ۹ شرکت‌ دیگر زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل “شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)” با رتبه ۹۳، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)” با رتبه ۱۲۵، “شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا” با رتبه ۱۳۲، “شرکت نیرپارس” با رتبه ۱۳۴، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۱)” با رتبه ۱۴۳، “شرکت نصب‌نیرو” با رتبه ۱۴۹، “شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا” با رتبه ۱۶۵، “شرکت تولید برق عسلویه مپنا” با رتبه ۱۷۰، “شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا” با رتبه ۱۷۹ در بین صد شرکت دوم قرارگرفته است
برخی دیگر از شرکت‌‌های زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا” رتبه ۲۱۱، “شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین” رتبه ۲۱۹، “شرکت تولید برق توس مپنا”  رتبه ۲۴۲، “شرکت تولید برق پرند مپنا” رتبه ۲۷۵، “شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا” رتبه ۲۹۷، “شرکت مهندسی موادکاران” رتبه ۳۳۸، “شرکت تولید برق خوزستان مپنا” رتبه ۳۴۷، شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا” رتبه ۳۶۵، “شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا” رتبه ۳۸۴ و “شرکت مشاوران انرژی تهران” رتبه ۴۹۹ را به دست آوردند.   
همچنین رتبه‌ نخست گروه “ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی” به “شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)”، رتبه چهارم به “شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا”، رتبه پنجم به”شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا”، رتبه هجدهم به “شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا” و رتبه بیستم به “شرکت مهندسی موادکاران” رسید.
در گروه “خدمات فنی و مهندسی” رتبۀ ۲۷ به “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا” تعلق گرفت. رتبۀ ۱۵ “گروه انرژی شرکت‌های اول ازنظر شاخص بهره‌وری کامل عوامل (TFP) در گروه‌های صنعتی” به “شرکت تولید برق توس مپنا” و رتبه‌های هشتم، نهم، یازدهم و سیزدهم در “گروه شرکت‌های پیمانکاری” به “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)”، “شرکت نیرپارس”، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۱)” و “شرکت نصب‌نیرو” اختصاص یافت.
بر اساس این گزارش، در گروه “انرژی”، رتبه چهارم به “شرکت تولید برق عسلویه مپنا”، رتبۀ پنجم به “شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا”، رتبه هفتم به “شرکت تولید برق توس مپنا”، رتبه نهم به “شرکت تولید برق پرند مپنا” و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به “شرکت تولید برق خوزستان مپنا” و “شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا”، تعلق گرفت
رتبه‌های دوم، هشتم و چهاردهم گروه “خدمات فنی و مهندسی” به ترتیب به “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا”، “شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا” و “شرکت مشاوران انرژی مپنا” و رتبه ۱۴ گروه “خدمات بازرگانی” به “شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین” رسید. همچنین  “شرکت تولید برق عسلویه مپنا”، رتبه دوم در بین ۱۰۰ شرکت دوم در شاخص بازده فروش و رتبه پنجم در بین ۱۰۰ شرکت دوم در شاخص بیشترین سودآوری را به دست آمد.
از دیگر نکات قابل‌توجه، می‌توان به رتبه سوم “شرکت تولید برق خوزستان مپنا” به‌عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یک‌صد شرکت چهارم و رتبه هشتم “شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا” به‌عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یک‌صد شرکت چهارم اشاره کرد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا