گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بازگشت لکوموتیو مسافری ایران سفیر ۱۵۲۹ به خطوط ریلی کشور

لکوموتیو مسافری ۱۵۲۹ که در خط تهران - مشهد بشدت سانحه دیده بود ، با تلاش و همت همکاران گروه مپنا در شرکت مپنا لکوموتیو بازسازی شده و جهت سیر در اختیار راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت

لکوموتیو مسافری ۱۵۲۹ که در خط تهران – مشهد بشدت سانحه دیده بود ، با تلاش و همت همکاران گروه مپنا در شرکت مپنا لکوموتیو بازسازی شده و جهت سیر در اختیار راه آهن جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفت.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا