گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل سومین لکوموتیو آلستوم به کارفرما

در راستای اجرای تعهدات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در خصوص قرار داد بازسازی ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم با راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سومین لکوموتیو آلستوم به شماره ۲۶۵ به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تحویل گردید.

در راستای اجرای تعهدات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در خصوص قرار داد بازسازی ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم با راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سومین لکوموتیو آلستوم به شماره ۲۶۵ به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تحویل گردید.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا