گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فراخوان همکاری با شرکت مپنا لکوموتیو

شرکت مپنالکوموتیو در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتهای طراحی مهندسی و ساخت، دانش بنیان، مشاور و تامین کنندگان فعال در زمینه ارائه خدمات، تولید و تامین قطعات و مجموعه های ناوگان ریلی ( لکوموتیو، واگن های مترو و . . . ) اقدام نماید.

شرکت مپنالکوموتیو در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتهای طراحی مهندسی و ساخت، دانش بنیان، مشاور و تامین کنندگان فعال در زمینه ارائه خدمات، تولید و تامین قطعات و مجموعه های ناوگان ریلی ( لکوموتیو، واگن های مترو و . . . ) اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در این فراخوان دارند، درخواست می شود تا ظرف مدت یک ماه اسکن مدارک و مستندات خود شامل رزومه و سوابق کاری مرتبط و موثر خود را در قالب یک فایل PDF از طریق بخش «همکاری با ما» ثبت و ارسال نمایند.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا