گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی امسال برگزار نمی شود

روابط عمومی شرکت راه آهن امروز در اطلاعیه ای تاکید کرد که با توجه به ضرورت تلاش همگانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم پیروی از دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع و نیز به دلیل شرایط اقتصادی شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن در سال ٩٩ برنامه ای برای برگزاری« نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته » در دستور کار ندارد.

روابط عمومی شرکت راه آهن امروز در اطلاعیه ای تاکید کرد که با توجه به ضرورت تلاش همگانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم پیروی از دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع و نیز به دلیل شرایط اقتصادی شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن  در سال ٩٩ برنامه ای برای برگزاری« نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته » در دستور کار ندارد. 

این اطلاعیه می افزاید: درصورت فراهم شدن زمینه مناسب برای برگزاری نمایشگاه سال آینده( ۱۴۰۰ )، اطلاع رسانی لازم متعاقبأ انجام خواهد شد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا