برخی از مشتریان شرکت عبارتند از:
  1. شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
  2. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  3. شرکت الوند نیرو
  4. قرارگاه خاتم الانبیاء
  5. شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  6. شرکت توکا ریل
  7. شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا
  8. شرکت مکو