گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

بوژی GT26

طراحی و ساختِ فریم و گهوارۀ بوژی GC با روش جوشکاری محصولی دانش محور است که کسب دانش فنی طراحی و ساخت دو قطعه از مهم‌ترین قطعات مجموعۀ بوژی لکوموتیو را محقق نموده است هم اکنون، فریم و گهواره متعلق به لکوموتیو GT۲۶CW-۲ از نوع ریخته‌گری است که بدلیل عمر بالا تقاضای زیادی برای جایگزینی آنها وجود دارد. با این محصول دستیابی به دانش طراحی و ساخت فریم و گهواره بوژی جوشکاری شده نوع GCمحقق گردیده است بر اساس برآورد  در حال حاضر ۴۹۶ بوژی نوع GC در لکوموتیو‌های GT۲۶CW-۲ موجود در ناوگان راه‌آهن ایران در حال استفاده است.
عمر این بوژی‌ها اغلب بیش از ۳۵ سال است و فریم و گهواره این بوژی‌ها بارها تحت تعمیرات اساسی و تنظیمات مختلف قرار گرفته اند. بنابراین شرکت مپنا لکوموتیو آمادگی خود را جهت جایگزینی این بوژی ها اعلام نموده است.

پیمایش به بالا