گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

سیستم HVAC

با توجه به توانمندی شرکت های داخلی در ساخت کویل های مسی و توانمندی تیم کارشناسی این شرکت در طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل، طراحی و ساخت سیستم تهویه مطبوع در راستای بومی سازی این مجموعه در لکوموتیوهای باری در دستور کار شرکت مپنا لکوموتیو قرار گرفت. در ساخت این سامانه مشخصات فنی مطلوب ازلحاظ ولتاژ کاری لکوموتیو، توان سرمایشی و گرمایشی موردنیاز و محدودیت ابعاد (با توجه به محدودیت گاباری) مدنظر قرارگرفته است.
 
مزایای سیستم تهویه مطبوع
•    ارائه سیستم یکپارچه HVAC  با تمامی تجهیزات
•    تجمیع سیستم سرمایش و گرمایش در داخل ماژول
•    مشترک بودن پنل کنترل HVAC با پنل کنترل لکوموتیو
•    استفاده از حداکثر توان داخلی در تأمین تجهیزات
پیمایش به بالا