گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات

اندازه گیری سه بعدی (CMM)

ماشین اندازهگیری مختصات (CMM) وسیلهای برای اندازهگیری دقیق مشخصههای هندسی قطعات پیچیده و دقیق هست. شرکت مپنا لکوموتیو مجهز به سالن CMM پیشرفته میباشد که در آن دستگاههای اندازهگیری دو بازویی و قابل حمل (portable) با برند (Hexagon) مورداستفاده قرار میگیرد.
دقت CMM به شرح زیر است:
Single Arm: ۴۲+(۳۵L/۱۰۰۰)≤۱۴۰µm
حداکثر خطای ۱۴۰ میکرون در حالت تک بازو
Double Arm: ۸۰+(۴۵L/۱۰۰۰)≤۱۸۴µm
حداکثر خطای ۱۸۴ میکرون در حالت اندازهگیری دو بازو با یکدیگر
مزایا و قابلیتها:
  • سرعت اندازهگیری بسیار بالا
  • پوشش دهی نقاط غیرقابل‌دسترس از هر بازو توسط بازوی دیگر
  • افزایش دقت اندازه‌گیری به دلیل قابلیت CNC
  • لینک بودن دو بازو با یکدیگر
  • داشتن محدوده وسیعی از اندازهگیری (X = ۷۰۰۰ mm, Y = ۲۰۰۰ mm, Z = ۳۰۰۰ mm)
پیمایش به بالا