گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

ER24

محصول ER۲۴ یا ایران سفیر یک لکوموتیو مسافربری بوده که انتقال تکنولوژی آن از شرکت زیمنس صورت پذیرفته شده است.

مشخصات بارز لکوموتیو ایران سفیر
•    مجهز به سیستم ترمز الکترو پنوماتیکی (EP)
•    برخورداری از امکان تأمین برق واگنها با سیستم HEP
•    مجهز به بوژی های پیشرفته با طراحی ویژه و قابلیت دستیابی به حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت
•    برخورداری از موتور دیزل پیشرفته، مجهز به سیستم سوخت رسانی ریل مشترک (Common Rail)
•    طراحی ویژه بدنه لکوموتیو باقابلیت دسترسی به واگن های مسافری
•    برخورداری از امکان اتصال حداکثر سه لکوموتیو به یکدیگر (MU)
•    مجهز به سیستم کنترلی AC-AC و کنترل کارآمد چسبندگی
•    مجهز به سیستم تثبیت سرعت (Speed Setting)

پیمایش به بالا