گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پروژه‌ها

طراحی و ساخت 6 دستگاه لکوموتیو تونلی

طراحی و ساخت 6 دستگاه لکوموتیو تونلی
پروژه مهندسی و ساخت ۶ دستگاه لکوموتیو تونلی ۴۵ تن دیزل هیدرواستاتیک با توجه به نیاز کشور برای داخلی سازی لکوموتیوهای تونلی در پروژه‌های زیرساختی احداث مترو، در شرکت مپنا لکوموتیو تعریف گردید. طراحی و تأمین قطعات و مجموعه‌های اصلی، با استفاده از توان داخلی مهندسان شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا و تأمین‌کنندگان داخلی و همچنین بهره گیری از دانش روز و تجهیزات اروپایی، انجام گرفت. محصول نهایی این پروژه بر اساس نیازهای کارفرما و برای عملکرد در شرایط موجود در پروژه‌های زیرساختی مترو که در کشور در جریان است، مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در حال حاضر در برخی از شهرهای کشور نظیر مشهد و تبریز که عملیات عمرانی مترو شهری در جریان است، از این محصول استفاده می شود.
برنامه زمانی اجرای این پروژه در ۱۰ ماه تعریف شد و پس از تحویل اولین محصول خروجی این پروژه، شرکت مپنا لکوموتیو رسماً در زمره‌ی تولیدکنندگان لکوموتیوهای تونلی در جهان قرار گرفت. این در حالی است که عملکرد لکوموتیوهای تونلی ساخت شرکت مپنا لکوموتیو کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های وارد شده‌ی اروپایی است و مپنا لکوموتیو با اجرای این پروژه گام بسیار مهمی برای داخلی سازی دانش فنی ساخت لکوموتیو هیدرواستاتیک برداشته است. علاوه بر این، شرکت مپنا لکوموتیو در ساخت قطعات و برخی از ماژول‌های اصلی این لکوموتیو بر توان صنعتی موجود در کشور تمرکز کرد تا دانش ساخت قطعات نیز بومی‌سازی شده و همچنین با مشارکت شرکتهای متعدد داخلی، به رشد اقتصادی کشور در حوزه‌ صنعتی کمک نماید.
پیمایش به بالا